„Закупуване на лекарствени продукти от Лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни” за нуждите на УСБАЛО ЕАД по Рамково споразумение РД-11-110/01.03.2021г.“

Scroll to top